چاپ کاتالوگ گروه صنعتی سپاهان

چاپ کاتالوگ گروه صنعتی سپاهان

مشتری: گروه صنعتی سپاهان
فعالیت مشتری:  پروفیل های فولادی
مشخصات کار: طراحی و چاپ کاتالوگ A4 افقی، شامل 32 صفحه گلاسه، صحافی منگنه تخت .