فولدر سیمان خوزستان

فولدر سیمان خوزستان

مشتری: سیمان خوزستان
فعالیت مشتری: صنعت سیمان
مشخصات کار: طراحی و چاپ فولدر اختصاصی با مقوای 300 گرم گلاسه .