Fujicell طراحی آگهی باتری

Fujicell طراحی آگهی باتری

مشتری: ارمغان ملکان
فعالیت مشتری: بازرگانی و واردکننده برندهای معتبر
شرح پروژه: در طراحی این آگهی با تاکید بر طول عمر باتری حال و هوای دلپذیر دل سپردن به موسیقی فارغ از گذشت زمان و بدون دغدغه به پایان رسیدن عمر باتری نمایش داده شده است. از آگهی مذکور به طور گسترده در تبلیغات چاپی استفاده گردید.