آگهی تبلیغاتی گراندفوس

آگهی تبلیغاتی گراندفوس

مشتری: گراندفوس
فعالیت مشتری: تاسیسات آب و فاضلاب
شرح پروژه: مجموعه آگهی های گراندفوس با تاکید بر جایگاه برتر این برند در میان رقبا، جهت گیری خود را معطوف به احساس اعتماد به نفس و اعتماد به برند  گراندفوس نموده است.